Bilimsel Program

 

BİLİMSEL PROGRAM

28.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 01.05.2019 ORAL SESSION

.
.
.

28.04.2019

16.30 - 17.00 Açılış Seremonisi SALON 1
Moderator: Dr. Ergun YÜCEL
17.00 - 17.30 Dr. Chingiz RAHIMOV
Rekonstrüktif Kraniofasiyal Cerrahide Artmış Gerçeklik: Güncel Gelişmeler ve Beklentiler
SALON 1
17.30 - 17.40 Tartışma SALON 1
18.00 Karşılama Resepsiyonu


.
.
.

29.04.2019 - NEOPLAZMA / REKONSTRÜKSİYON / TME

08.30 - 10.30 Sözlü Sunumlar I A, I B, I C SALON 1
08.30 - 10.30 Sözlü Sunumlar I D, I E, I F SALON 2
08.30 - 10.30 Sözlü Sunumlar I G, I H, I J SALON 3
08.30 - 09.30 Sözlü Sunumlar I K, I L SALON 4
Moderator: Dr. Hasan YELER
10.30 - 11.00 Dr. Firdevs ŞENEL
Oral ve maksillofasiyal cerrahi de Genel anestezi hastalarında perioperatif değerlendirme ve bakım
SALON 1
11.00 - 11.30 Dr. Rahul JAYARAM
Ameloblastom: Kanıta dayalı tedavi
SALON 1
11.30 - 12.00 Dr. Jahrad HAQ
Maksillofasiyal travma ve deformite tedavisinde sanal cerrahi planlamanın güncel kullanımı
SALON 1
12.00 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği

TME PANELİ / İNTRA-ARTİKÜLER PATOLOJİLERİN TEDAVİSİ

Moderatör : Dr. Ümit ERTAŞ
Moderator: Dr. Ümit ERTAŞ
13.30 - 14.00 Dr. Yusuf EMES
Temporomandibuler düzensizliklerin teşhisi ve tedavisi
TME
PANEL
SALON 1
14.00 - 14.30 Dr. Cansu ALPASLAN
Temporomandibuler düzensizliklerin tedavisi için intraartiküler injeksiyonlar
TME
PANEL
SALON 1
14.30 - 15.00 Dr. Ufuk TATLI
Temporomandibuler eklemin internal düzensizliklerinin tedavisinde diskektomi ve dermis-yağ doku grefti uygulaması
TME
PANEL
SALON 1
15.00 - 15.30 Dr. Hanefi KURT
Temporomandibuler düzensizliklerde splint tedavisinde yeni ufuklar
TME
PANEL
SALON 1
16.00 - 17.30 MASTERCLASS KURS

Dr. Siegfried JAENICKE
Yüz iskeletine cerrahi yaklaşımlar ve rijit fiksasyon yönünden kraniofasiyal travma tedavisi
SALON 2
16.00 - 17.30 MASTERCLASS KURS

Dr. Tolga SITILCI
Medikal-acil olgularda tedavi
SALON 3


.
.
.

30.04.2019 - KRANİOFASYAL DEFORMİTE / REKONSTRÜKSİYON

08.00 - 09.30 Sözlü Sunumlar II A, II B SALON 1
08.00 - 09.30 Sözlü Sunumlar II C, II D SALON 2
08.00 - 09.30 Sözlü Sunumlar II E, II F SALON 3
08.00 - 09.30 Sözlü Sunumlar II G, II H SALON 4
Moderator: Dr. Rahul JAYARAM
09.30 - 10.00 Dr. Ayşegül M. TÜZÜNER
Dudak damak yarıklarının tedavisi ve klinik bakış açım
SALON 1
10.00 - 10.30 Dr. Helen WITHEROW
Fasiyal gençleştirme ve ortognatik cerrahinin rolü
SALON 1
10.30 - 10.40 Kahve Arası
Moderator: Dr. Bahar GÜRSOY
10.40 - 11.10 Dr. Muzaffer ÇELIK
Estetik fasiyal iskeletsel cerrahi
SALON 1
11.10 - 11.30 Dr. Mehmet KÜRKÇÜ
Okyanusu geçmek. St Lucia' ya uzun bir yol
SALON 1
11.30 - 12.00 Dr. Ümit ERTAŞ
Trans-arteryal Görüntü ve Embolizasyon Destekli Maksillofasyal Cerrahi
SALON 1
12.00 - 12.15 Tartışma
12.15 - 13.30 Öğle Yemeği
Moderator: Dr. Cansu ALPASLAN
13.30 - 14.00 Dr. Ashraf MESSIHA
Artroplasti ve TME replasmanı, TME cerrahisinde komplikasyonların yönetimi
SALON 1
14.00 - 14.30 Dr. Sina UÇKAN
Saatin tersine rotasyonla dentofasiyal deformite düzeltilmesi: paradigma kayması mı, geçen bir moda mı?
SALON 1
16.00 - 17.30 MASTERCLASS KURS

Dr. ASHRAF MESSIHA
Adım adım cerrahi teknikler ve TME’nin cerrahi anatomisinin gözden geçirilmesi. Konuşma ve video
SALON 2
20.00 - 00.00 GALA YEMEĞİ


.
.
.

01.05.2019 - ORAL CERRAHİ

08.30 - 10.00 Sözlü Sunumlar III A, III B SALON 1
08.30 - 10.00 Sözlü Sunumlar III C, III D SALON 2
08.30 - 10.00 Sözlü Sunumlar III E, III F SALON 3
08.30 - 09.50 Sözlü Sunumlar III G, III H SALON 4
Moderator: Dr. Nergiz YILMAZ
10.00 - 10.30 Dr. Bahadır KAN
Zigomatik implant terapisinde farklı tedavi konseptleri
SALON 1
10.30 - 11.00 Dr. Burak ÇANKAYA
Ototransplantasyon
SALON 1
11.00 - 11.10 Tartışma
11.10 - 11.20 Kahve Arası
Moderator: Dr. Mehmet Ali ERDEM
11.20 - 11.50 Dr. Sabri Cemil ISLER
Immediyat implant protokollerinde CAD-CAM kullanımı
SALON 1
11.50 - 12.20 Dr. Erol CANSIZ
Maksillofasiyal cerrahi pratiğinde iliak kemik augmentasyonu kullanımı
SALON 1
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 16.00 İKİNCİ GENÇ TAOMS SEMPOZYUMU SALON 1
16.00 - 16.30 ÖDÜL ve KAPANIŞ SEREMONİSİ


.
.
.
Oral Presentations I A / Oral Session I A | 29.04.2019 08:00-08:50 | SALON 1 / HALL 1
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Cansu Gül Koca
08.00 - 08.10 OP-1
Güvenli Lateral Nazal Duvar Osteotomisi İçin Cerrrahi Bir Rehber.
A Surgical Guideline for a Safe Lateral Nasal Wall Osteotomy
Muazzez Süzen, Mustafa Temiz, Oğuzhan Demirel, Sina Uçkan
08.10 - 08.20 OP-2
İnferior Alveolar Sinir Bloğu Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Posterior Lateral Farengeal Alandaki Anatomik Yapıların Lokal Anesteziden Etkilenmesi
An Unusual Complication Following Inferior Alveolar Nerve Block: Anatomical Structures In The Posterior Lateral Pharyngeal Space Affected By Local Anesthesia
Zeki Özalp, Dilek Günay Canpolat, Ahmet Emin Demirbaş
08.20 - 08.30 OP-3
Değişik İmplant Yüzeylerinde Sinir Afinitesi ve Osseopörsepsiyonun Değerlendirilmesi
Neural Affinity and Osseoperception in Different İmplant Surfaces: An in vivo study
Çağrı Delilbaşı, Emine Öğüt, Umut Çakan
08.30 - 08.40 OP-4
Dental Ağrı ve Dental Apse Şikayetleri İle Başvuran Olguda Munchausen Sendromu
Munchausen Syndrome Associated with Dental Pain and Dental Abscess Complaints
Ahmet Taylan Çebi
08.40 - 08.50 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations I B / Oral Session I B | 29.04.2019 08:50-09:40 | SALON 1 / HALL 1
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. M. Çağrı Burdurlu
08.50 - 09.00 OP-5
Masseter Hipertrofisi ve Bruksizmde Ultrason Görüntüleme Rehberliğinde Botulinum Toksin Enjeksiyonları
Botulinum Toxin Injections for Masseter Hyperthophy and Bruxism, Ultrasound Guided Approach
Melek Koltuk, Gürkan Ünsal, Melike Baygın, İlknur Özcan, Banu Gürkan Köseoğlu
09.00 - 09.10 OP-6
İlerletme Genioplastisinde İki Vida Fiksasyonu ve Plak Fiksasyonunun Karşılaştırılması
Comparasion of Two Screw Fixation and Plate Fixation for Advancement Genioplasty
Sümer Münevveroğlu, Serap Gülsever, Sina Uçkan, İpek Necla Güldiken, Selim Hartomacıoğlu
09.10 - 09.20 OP-7
Parsiyel maksillektomili hastanın implant destekli parçalı obtüratör protez ile rehabilitasyonu
Rehabilitation of a partial maxillectomy patient by using implant-retained sectional obturator prosthesis
Tamer Çelakıl, Abdülsamet Kundakçıoğlu
09.20 - 09.30 OP-08
Alt çene molar bölgede protetik olarak doğru konumda immediate implant yerleştirmek mümkün mü?
Is Prosthetically Driven Immediate Implant Placement at Lower Molar Area Possible ?
Sabit Demircan
09.30 - 09.40 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations I C / Oral Session I C | 29.04.2019 09:40-10:30 | SALON 1 / HALL 1
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Volkan Çağrı Dağaşan
09.40 - 09.50 OP-9
Güncel Lokal Anestezi Yöntemlerine Genel Bakış
Overview of Current Local Anesthesia Methods
Merve Candan, Murat Ünal
09.50 - 10.00 OP-10
Re-Ankiloz Tedavisinde Transpozisyonel Temporal Kas Flebi
Transpositional Temporalis Muscle Flap in The Management of Re-Ankylosis
Nazife Begüm Karan
10.00 - 10.10 OP-11
Ortognatik Cerrahi Sonrası Osteosentez Plaklarının Çıkarılması: Geriye Dönük Tek Merkezli Çalışma
Removal Of Osteosynthesis Plates After Orthognathic Surgery: A Retrospective Monocentric Study
Ömer Ülker, Ahmet Emin Demirbaş, Nükhet Kütük, Erdem Kılıç, Alper Alkan
10.10 - 10.20 OP-12
Erzincan’ da Maksillofasiyal Fraktür ve Tedavi Paternleri: Retrospektif Vaka Serileri
Maxillofacial fracture and treatment patterns in Erzincan: Retrospective case series
Yakup Gülnahar, Tolga Aksan, Fatih Taşkesen, İlke Küpeli, Muhammed Mustafa Aydınol
10.20 - 10.30 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations I D / Oral Session I D | 29.04.2019 08:00-08:50 | SALON 2 / HALL 2
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Anıl Özyurt
08.00 - 08.10 OP-13
PTCH1 Gen Mutasyonu Pozitif Olan Gorlin-Goltz Sendromlu Hastada Keratokist Enükleasyonu
Keratocyst Enucleation in a Patient with Gorlin-Goltz Syndrome with PTCH1 Gene Mutation
Hüseyin Akçay, Eynar Berdeli, Birkan Tatar, Keremcan Kuru, Murat Ulu, Afig Berdeli
08.10 - 08.20 OP-14
Ankara’daki Diş Hekimliği Öğrencilerinin Oral Kanser Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Dental Students’ Knowledge of Oral Cancer in Ankara
Hümeyra Yazar, İnci Rana Karaca, Dilara Nur Öztürk
08.20 - 08.30 OP-15
Türkiye’deki Diş Hekimlerinin Oral Kanser Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Dental Practitioners’ Awareness of Oral Cancer in Turkey
Hümeyra Yazar, İnci Rana Karaca
08.30 - 08.40 OP-16
Diş Hekimlerinin ve Diş Hekimliği Öğrencilerinin Oral Kanserle İlişkili Klinik Deneyimleri
Dental Practitioners’and Dental Students’ Clinical Experiences on Oral Cancer
İnci Rana Karaca, Hümeyra Yaza
08.40 - 08.50 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations I E / Oral Session I E | 29.04.2019 08:50-09:40 | SALON 2 / HALL 2
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Sadi Memiş
08.50 - 09.00 OP-17
İki Flep Palatoplasti Tekniği ile Yarık Damak Kapatılması
Closure Of Palatal Cleft With Two Flap Palatoplasty
Eda Naifoğlu, Kevser Sancak, Ayşegül Mine Tüzüner
09.00 - 09.10 OP-18
Segmental Mandibular Defektlerin Tamirinde Farklı Rekonstruksiyon Plaklarının Biyomekanik Değerlendirilmesi
Biomechanical Evaluation Of Different Reconstruction Plates For Bridging Segmental Mandibular Defects
Cihan Baylan, Bora Özden
09.10 - 09.20 OP-19
Nötrofil ve Plateletlerin Maxillo-mandibular Kistler Üzerine Olan Etkisi
Effects of Neutrophil and Platelets on Maxillomandibular Cysts
Fatma Doğruel, Canay Yılmaz Asan, Coşkun Yıldırım, Ahmet Emin Demirbaş, Mehmet Amuk
09.20 - 09.30 OP-20
Gömülü Yirmi Yaş Cerrahisinde, Preoperatif Basınç Ağrı Eşiği ve Toleransı ve Anksiyete Durumu ile Postoperatif Ağrı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Valuation of the Relationship Between Preoperative Pressure Pain Threshold and Tolerance, Anxiety Status and Postoperative Pain in Impacted Third Molar Tooth Surgery
Hatice Hoşgör, Fatih Mehmet Coşkunses, Berkay Tokuç
09.30 - 09.40 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations I F / Oral Session I F | 29.04.2019 09:40-10:30 | SALON 2 / HALL 2
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Nesrin Saruhan
09.40 - 09.50 OP-22
Hypericum perforatum ekstresinin kanserojen uygulanan rat ağız mukozasında oksidan-antioksidan sistem üzerine etkileri
The effects of Hypericum perforatum extract on the oxidant-antioxidant system in carcinogen applied rat oral mucosa
Dilara Nur Öztürk, Hasan Serdar Öztürk, İnci Rana Karaca
09.50 - 10.00 OP-23
Hypericum perforatum ve Liquidambar orientalis ekstrelerinin kanserojen uygulanan rat ağız mukozasındaki etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of Hypericum perforatum and Liquidambar orientalis extracts on carcinogen applied rat oral mucosa
Dilara Nur Öztürk, Ayşegül Fırat, Fevziye Figen Kaymaz, İnci Rana Karaca
10.00 - 10.10 OP-24
el Kanser Modelinde Hypericum Perforatum ve Liquidambar orientalis Ekstrelerinin Oksidan-Antioksidan Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Hypericum perforatum and Liquidambar orientalis Extracts on the Oxidant-Antioxidant System in Experimental Cancer Model
Dilara Nur Öztürk, Hasan Serdar Öztürk, İnci Rana Karaca
10.10 - 10.20 OP-25
Kanserojen uygulanan rat ağız mukozasında sığla yağı ekstresinin etkileri
The effects of Liquidambar orientalis oil extract on carcinogen applied rat oral mucosa
Dilara Nur Öztürk, Hasan Serdar Öztürk, İnci Rana Karaca
10.20 - 10.30 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations I G / Oral Session I G | 29.04.2019 08:00-08:50 | SALON 3 / HALL 3
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Uğur Gülşen
08.00 - 08.10 OP-26
Radyoopak-radyolusent (mikst) izlenen lezyonlarda tanı ve tedavi: Vaka serisi
Diagnosis and treatment in radiopaque-radiolucent (mixed) lesions: Case series
Zeynep Fatma Zor, Nuray Sesli, İlkay Peker
08.10 - 08.20 OP-27
Maksillanın rekonstrüksiyonunda Shell tekniği
Shell technique for the reconstruction of maxilla
Süleyman Bozkaya, Yeliz Kılınç, Serdar Polat
08.20 - 08.30 OP-28
Dental İmplant Cerrahisinin En Tehlikeli Komplikasyonu; Hayatı Tehdit Edecek Düzeyde Riskli Akut Kanamalar
Life Threatening Immediate Excessive Bleeding Complications in Routine Dental Implant Surgeries
Mehmet Emin Toprak, Mustafa Sancar Ataç
08.30 - 08.40 OP-29
Odontojenik Keratokistlerin Tedavisinde Carnoy Solüsyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Carnoy’s Solution in the Management of Odontogenic Keratocysts
Başak Keskin Yalçın, Sabri Cemil İşler, Merva Soluk Tekkeşin, Aydın Gümüşdal, Begüm Genç, Sevda Özel Yıldız, Sırmahan Çakarer
08.40 - 08.50 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations I H / Oral Session I H | 29.04.2019 08:50-09:40 | SALON 3 / HALL 3
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Onur Şahin
08.50 - 09.00 OP-29
Miyelodisplastik Sendromlu Hastalara Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Açısından Güncel Yaklaşım ve Klinik Perspektifler: 12 VAKA DENEYİMİ
Current Knowledge and Clinical Perspectives On Myelodisplastic Syndromes In Oral and Maxillofacial Surgery: Experiences In 12 Patients
Esra Yüce, Ümmügülsüm Coşkun
09.00 - 09.10 OP-30
Kliniğimizde Tedavi Edilen Çene Kırıklarının Analizi: Retrospektif Çalışma
Analysis of Jaw Fractures Treated in Our Clinic: A Retrospective Study
Esengül Şen, Nihat Akbulut, Mehmet Kemal Tümer, Ahmet Altan
09.10 - 09.20 OP-31
Çene-Yüz Cerrahisinde Botulinum Toksin Uygulamaları
Botulınum Toxın Applıcatıons In Maxillofacial Surgery
Ugur Aga, Aykut Öğreden, Yusuf Emes, Anıl Cesur, Belir Atalay, Büket Aybar
09.20 - 09.30 OP-32
Evre I MRONJ'dan Patolojik Kırık Gözlenen Evre III MRONJ'a İlerleyen Bir Vaka Serisi Sunumu
Progression from Stage I MRONJ to Stage III MRONJ with Pathologic Fracture: A case series
Göknur Topaloğlu, Selen Adiloğlu, Osman Taha Köseoğlu
09.30 - 09.40 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations I J / Oral Session I J | 29.04.2019 09:40-10:30 | SALON 3 / HALL 3
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Ayşe Özcan Küçük
09.40 - 09.50 OP-33
Odontojenik Keratokistlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Retrospective Review of Odontogenic Keratocysts
Hatice Hoşgör, Fatih Mehmet Coşkunses, Elshan Muradov, Berkay Tokuç
09.50 - 10.00 OP-34
Trombositten Zengin Fibrin Membran ile Birlikte Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları Sıçanlarda Oluşturulan İkinci Derece Yanık Yarası İyileşmesini Arttırıyor mu ?
Does Mesenchymal Stem Cells With Platelet-Rich Fibrin Membrane Improve The Wound Healing Of 2nd Degree Burns In Rats ?
Gamze Şenol, Emine Öğüt, Muazzez Süzen, Tunç Akkoç, Şule Ayla, Mehmet Yalçın Günal, Sina Uçkan
10.00 - 10.10 OP-35
İlaçlara Bağlı Çene Kemiği Osteonekrozlu Hastalarda Serum Kemik Turnover Belirteçleri
Serum Markers of Bone Turnover in Medication Related Osteonecrosis of the Jaw Patients
Onur Şahin, Ceren Ekmekcioğlu
10.10 - 10.20 OP-36
Maksillada odontojen kist enükleasyonu sonrası anatomik yapıların iyileşme sürecinin değerlendirilmesi - Olgu raporu
Evaluation of the healing process of anatomic structures after odontogen cyst enucleation in maxilla - A case report
Metin Berk Kasapoğlu, Betül Gedik, Sabit Demircan, Abdülkadir Burak Çankaya, Mehmet Ali Erdem
10.20 - 10.30 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations I K / Oral Session I K | 29.04.2019 08:00-08:50 | SALON 4 / HALL 4
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Utku Nezih Yılmaz
08.00 - 08.10 OP-37
Ortognatik cerrahi sonrası Le Fort I osteotomisinde sadece prebent plaklar ile yapılan fiksasyonun stabilizasyonunun değerlendirilmesi
Evaluation the stability of the Le Fort I osteotomy with prebent plate fixation alone
Bahadır Kan, Hilal Kan, Merve Çakır, Gül Merve Yalçın Ülker
08.10 - 08.20 OP-38
Periapikal Lezyonlarda IL-1β ve TNF-α Ekspresyonlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Determination and Evaluation of the Expression of IL-1β and TNF-α in Periapical Lesions
Ertan Yalçın, Ertunç Dayı
08.20 - 08.30 OP-39
Alt Çene Transversal Gelişim Yetersizliğinde Mandibular Orta Hat Distraksiyon Osteogenezisi
Mandibular Midline Distraction Osteogenesis in Transversal Developmental Deficiency of Lower Jaw
Bilal Ege
08.30 - 08.40 OP-40
Temporomandibular eklem artrosentezi sırasında oluşan benign paroksismal pozisyonel vertigo. Oral ve maksillofasiyal cerrahide ortaya çıkabilecek olası etiyolojik faktörler üzerinde önemli noktalar
Benign Paroxysmal Positional Vertigo During Temporomandibular Joint Arthrocenthesis. Considerations on possible etiologic factors occurring in oral and maxillofacial surgery
Mehmet Demirkol
08.40 - 08.50 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations I L / Oral Session I L | 29.04.2019 08:50-09:30 | SALON 4 / HALL 4
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Esra Yüce
08.50 - 09.00 OP-41
Mandibular Gömülü Üçüncü Molar Cerrahisinde Uygulanan Flep Tekniklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Flap Techniques Applied in Mandibular Impacted Molar Surgery
Aydın Keskinruzgar, Günay Yapici Yavuz
09.00 - 09.10 OP-42
Gömülü Yirmi Yaş Diş Konumunun Belirlenmesinde Panoramik Grafi Her zaman Yeterli mi?
Is Panoramic Radiography Always Enough to Determine the Position of the Impacted Third Molar?
Aydın Keskinruzgar, Mustafa Utkun, Ayse Ozcan Küçük
09.10 - 09.20 OP-43
Alt çene all on four ve trefoil implant uygulamaları ile rehabilite edilen hastaların yaşam kalitesi ve memnuniyetlerinin karşılaştırılması: pilot çalışma
Assessing quality of life and patient satisfaction in trefoil and all on four patients: a pilot study
Hüsna Aktürk, Osman Zeki Gümrü, Onur Geçkili, Mehmet Mertcan Genç, Mustafa Ramaza
09.20 - 09.30 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations II A / Oral Session II A | 30.04.2019 08:00-08:50 | SALON 1 / HALL 1
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Alper Sindel
08.00 - 08.10 OP-44
Gardner Sendromu: Olgu Sunumu
Gardner Syndrome: A Case Report
Başak Keskin Yalçın
08.10 - 08.20 OP-45
Kondiler Hiperplazinin Cerrahi Tedavisi
Surgical Management of Condylar Hyperplasia
Başak Keskin Yalçın, S. Cemil Isler, Sirmahan Cakarer
08.20 - 08.30 OP-46
Ortognatik Cerrahi Uygulanan Hastaların Hayat Kalitelerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Quality of Life of Patients with Orthognathic Surgery
Selim Aydın Gümüşdal, Erol Cansız, Sırmahan Çakarer, Sabri Cemil İşler
08.30 - 08.40 OP-47
Gömülü Üçüncü Molar Çekimi Sonrası Oluşan Lingual Sinir Hasarının Mikrocerrahi Onarımı
Microsurgical Repair of the Lingual Nerve Injury Following Removal of Impacted Third Molar
Metin Berk Kasapoğlu, Siegfried Jänicke
08.40 - 08.50 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations II B / Oral Session II B | 30.04.2019 08:50-09:30 | SALON 1 / HALL 1
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Gühan Dergin
08.50 - 09.00 OP-48
Dişeti Gülümsemesinde Alternatif Tedavi, Dudağın Yeniden Konumlandırılması: Vaka Sunumu
Lip Repositioning, An Alternative Treatment of Gummy Smile: A Case Report
Adalet Çelebi Bektaş
09.00 - 09.10 OP-49
Diş hekimliği öğrencilerinin HIV/AIDS hakkında bilgi düzeyleri ve HIV/AIDS taşıyan hastalara karşı tutumu
The knowledge level of dentistry students about HIV/AIDS and the attitude towards HIV/AIDS patients
Serap Keskin Tunç
09.10 - 09.20 OP-50
Flor ile İşlem Görmüş Nano-Yüzeyli Dental İmplantlarda Kron-İmplant Oranının Posterior Mandibulada Marjinal Kemik Kaybına Etkisi
Effect of Crown-Implant Ratio of Florid Treated Nanostructured Surfaced Dental Implants on the Marginal Bone Loss in the Posterior Mandible
Emre Mumcu, Ömür Dereci
09.20 - 09.30 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations II C / Oral Session II C | 30.04.2019 08:00-08:50 | SALON 2 / HALL 2
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Eda Naifoğlu
08.00 - 08.10 OP-51
Geç Dönem Mandibula Kırıklarının Açık Ve Kapalı Redüksiyonu:3 Vaka Sunumu
Delayed Open And Closed Reduction Of Mandibular Fractures:3 Case Reports
Bahadır Sancar, Burakhan Hakan Tanışık, Hilal Alan, Eren Erdoğan
08.10 - 08.20 OP-52
İmplant Tedavisi Sırasında Yabancı Cisim Yutulması
Ingested Foreign Body Associated with Oral Implant Treatment
Gözde Gökçe, Sabit Demircan, Mehmet Ali Erdem, Abdullah Burak Çankaya
08.20 - 08.30 OP-53
Garrè Osteomyeliti
Garrè's Osteomyelitis
Gözde Gökçe, Sabit Demircan, Mehmet Ali Erdem, Abdullah Burak Çankaya
08.30 - 08.40 OP-54
Ameloblastik Fibroodontoma’nın Odontomaya Dönüşümü: Bir Olgu Sunumu
Transformation of Ameloblastic Fibroodontoma to Odontoma: A Case Report
Gülce Ecem Doğancalı, Betül Gedik, Abdulkadir Burak Çankaya, Mehmet Ali Erdem, Fatma Nihan Aksakallı, Bilgin Öner, Sabit Demircan
08.40 - 08.50 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations II D / Oral Session II D | 30.04.2019 08:50-09:30 | SALON 2 / HALL 2
Oturum Başkanı / Moderator: Dr.Zeynep Fatma Zor
08.50 - 09.00 OP-55
Maksiller 3. Molar'ın Dev Dentigeröz Kisti
Giant Dentigerous Cyst of Maxillary 3rd Molar
Aysa Ayalı, Gökçe Savtekin
09.00 - 09.10 OP-56
Lokal Olarak Uygulanan Tek Doz Denosumab'ın Critical-size Tavşan Kafatası Defekt Modeli Üzerinde İyileşmeye Olan Etkilerinin Histolojik, Histomorfometrik ve Radyolojik Olarak İncelenmesi
Locally Administrated Single Dose Denosumab Affects Critical-size Rabbit Calvarial Defects: a Histological, Histomorphometric and Micro-CT Study
Taha Özer, Özgür Başlarlı, Alper Aktaş, Murat Akkocaoğlu, Emre Barış, Hakan Hamdi Çelik, Mert Ocak
09.10 - 09.20 OP-57
Mandibular Gonial Açı ile Alt Yirmi Yaş Gömülülüğü Arasındaki İlişkinin Araştırılması
The Investigation of the Relationship Between Mandibular Gonial Angle and Lower Third Molar
Yiğit Ali Özkubat, Ömür Dereci
09.20 - 09.30 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations II E / Oral Session II E | 30.04.2019 08:00-08:50 | SALON 3 / HALL 3
Oturum Başkanı / Moderator: Dr.Emre Tosun
08.00 - 08.10 OP-58
Mandibulada langerhans hücreli histiyositozis: nadir bir olgu
Langerhans cell histiocytosis in mandibula: a rare case
Dt. Burcu Balkan1, Prof. Dr. Buket Aybar1, Prof. Dr. Yusuf Emes1, Doç. Dr. Necat Vakur Olgaç3, Dr. Öğr. Üyesi Özge Doğanay2, Doç. Dr. Belir Atalay1
08.10 - 08.20 OP-59
Nadir bir olgu: Organoid nevüs sendromu
Organoid nevus syndrome: a rare case
Dt. Burcu Balkan, Dr. Başak Keskin, Doç. Dr. Sırmahan Çakarer, Doç. Dr. Belir Atalay
08.20 - 08.30 OP-60
Erken Yaşta Nadir Görülen Büyük Boyutlu Periferal Dev Hücreli Granüloma
An Oversized Peripheral Giant Cell Granüloma Rare In Early Age
Utku Nezih Yılmaz, Fatma Eriş Derkuş
08.30 - 08.40 OP-61
Kondrosarkomada Tedavi Yönetimi ve Olgu Sunumu
Treatment Management of Chondrosarcoma and Case Report
Canan Öztürk, Nelli Yıldırımyan, Cennet Neslihan Eroğlu
08.40 - 08.50 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations II F / Oral Session II F | 30.04.2019 08:50-09:30 | SALON 3 / HALL 3
Oturum Başkanı / Moderator: Dr.Mustafa Ayhan
08.50 - 09.00 OP-62
Geriatrik Hastalarda Ağız Sağlığı ve Cerrahi Yaklaşımlar
Oral Health and Surgical Considerations in Geriatric Patients
Çağrı Burdurlu, Nurhan Güler
09.00 - 09.10 OP-63
Artrosentez ile birlikte uygulanan proloterapi tedavisi, TME hipermobilite tedavisinde tek başına proloterapi uygulamasından daha üstün müdür?
Is prolotherapy treatment together with arthrocentesis,superior to prolotherapy alone in TMJ hypermobility treatment?
Fatih Taşkesen
09.10 - 09.20 OP-64
Dentofasiyal Deformiteli Hastalarda Ortognatik Cerrahi Sonrası İskeletsel Relapsın Değerlendirilmesi
Evaluation of Skeletal Relapse After Orthognathic Surgery in Patients with Dentofacial Deformity
Coşkun Yıldırım, Ahmet Emin Demirbaş, Nisa Gül Amuk, Nükhet Kütük, Erdem Kılıç, Alper Alkan
09.20 - 09.30 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations II G / Oral Session II G | 30.04.2019 08:00-08:50 | SALON 4 / HALL 4
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Ahmet Taylan Çebi
08.00 - 08.10 OP-65
Karma dentisyon dönemindeki çocuklarda görülen dentijeröz kistlerin başlangıç tedavisinde iki farklı dekompresyon yönteminin karşılaştırılması
Comparison of two different decompression modalities as the initial treatment for dentigerous cysts in children with mixed dentition
Öznur Özalp, Canan Öztürk, Burak Kocabalkan, Mehmet Ali Altay, Alper Sindel
08.10 - 08.20 OP-66
Dentigeröz Kistten Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Squamous Cell Carcinoma Arising in Dentigerous Cysts: Case Report and Literature Review
Hazal Cankurt Aras1, Gülten Kavak1, Tuğçe Biçer Aytuğar1, Özge Eryiğit Çökmen2, Demet Arıkan Etit3
08.20 - 08.30 OP-67
Dental implant tedavisinin uzun dönem başarısının klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi
Clinical and radiological evaluation of long-term success of dental implant treatment
Volkan Kaplan
08.30 - 08.40 SS-59
Atrofik Maksillanın Rehabilitasyonu Amacıyla Uygulanan Farklı Zigomatik ve Dental İmplant Konfigürasyonlarında, Meydana Gelen Stres Dağılımının Değerlendirilmesi. Sonlu Elemanlar Analizi
The Evolution of Stress Distribution with Different Configurations of Zygomatic and Dental Implants for Rehabilitation of Atrophic Maxilla. A Finite Element Analysis
Hüseyin Alican Tezerişener, Öznur Özalp, Mehmet Ali Altay, Alper Sindel
08.40 - 08.50 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations II H / Oral Session II H | 30.04.2019 08:50-09:30 | SALON 4 / HALL 4
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Alp Saruhanoğlu
08.50 - 09.00 OP-69
Farklı Kaynaklardan Elde edilen Hyaluronik Asitle Kaplanmış Titanyum Disklerin Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Cytotoxicity of Titanium Discs Coated with Hyaluronic Acid Obtained from Different Sources
Mehmet Emre Yurttutan, Kevser Tütüncüler Sancak
09.00 - 09.10 OP-70
Ortognatik hastalarındada nazal değişikliklerin değerlendirilmesi
Evaluation of nasal changes in orthognathic patients
Kevser Tütüncüler Sancak, Mecit Sancak, Aysegül Mine Tüzüner
09.10 - 09.20 OP-71
Anti-hipertansif ilaçlar ve osseointegrasyon - İmplant sağkalımı ve başarısı üzerine retrospektif bir çalışma
Anti-hypertensive drugs and osseointegration – A retrospective study on implant survival and success
Nelli Yıldırımyan, Mehmet Demiray, Selen Elif Cipoğlu, Göksel Şimşek Kaya, Alper Sindel, Mehmet Ali Altay
09.20 - 09.30 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations III A / Oral Session III A | 01.05.2019 08:30-09:20 | SALON 1 / HALL 1
Oturum Başkanı / Moderator: Dr.Gökçe Savtekin
08.30 - 08.40 OP-72
Mandibula Kırık Paternlerinin İncelenmesi
Mandibular fractures: An analysis of injury patterns
Volkan Çağrı Dağaşan, Nurhan Güler
08.40 - 08.50 OP-73
Ortognatik cerrahi hastalarında kamuflaj cerrahisi: Üç vaka
Camouflage surgery for orthognathic surgery patients: Three case
Abdulsamet Kundakçıoğlu
08.50 - 09.00 OP-74
Aşırı Atrofik Maksilla Rekonstrüksiyonunda Zigoma İmplantları: Vaka Serisi
Zygomatic Implants in Reconstruction of Severely Atrophic Maxilla: Case Series
Emrah Soylu, Zeynep Burçin Gönen
09.00 - 09.10 OP-75
Sigara içen Hastada Ekspoz Kemiğin Aselüler Dermal Matriks ile Tedavisi
Treatment of Exposed Bone with Acellular Dermal Matrix in a Smoker Patient
Levent Ciğerim
09.10 - 09.20 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations III B / Oral Session III B | 01.05.2019 09:20-10:00 | SALON 1 / HALL 1
Oturum Başkanı / Moderator: Dr.Başak Keskin Yalçın
09.20 - 09.30 OP-76
Sinüs Tabanı Yükseltme Cerrahisi Açısından Alveolar Antral Arterin Sinüs Lateral Duvarına Göre Konumunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of the Alveolar Antral Artery Position According to Sinus Lateral Wall in Terms of Sinus Floor Elevation Surgery by Using Cone Beam Computed Tomography
Hüseyin Akçay, Ceren Ekmekcioğlu, Fahrettin Kalabalık, İlknur Veli, Birkan Tatar, Murat Ulu
09.30 - 09.40 OP-77
Sinüs Lifting Operasyonu Uygulanan Hastada Geç Dönem Komplikasyonu
Late Complication Of The Patient Who Was Applied Sinus Lift Operation
Metehan Keskin, Mehmet Cihan Bereket, Abdulkadir Özgür
09.40 - 09.50 OP-78
Korona Stimülasyonunun Dental İmplantların Osseointegrasyonuna Etkisinin Deneysel Araştırılması
The Effects of Corona Stimulation on the Osseointegration of Dental Implants: An Experimental Study
Mustafa Ayhan, Hümeyra Kocaelli
09.50 - 10.00 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations III C / Oral Session III C | 01.05.2019 08:30-09:20 | SALON 2 / HALL 2
Oturum Başkanı / Moderator: Dr.Esengül Şen
08.30 - 08.40 OP-79
Konvansiyonel Öngörü Yöntemi ile Planlanan Bimaksiller Ortognatik Cerrahi ile Tedavi Edilen İskeletsel Sınıf III Bireylerde Bilgisayar Öngörüleri ve Ameliyat Sonuçlarının Karşılaştırılması
Konvansiyonel Öngörü Yöntemi ile Planlanan Bimaksiller Ortognatik Cerrahi ile Tedavi Edilen İskeletsel Sınıf III Bireylerde Bilgisayar Öngörüleri ve Ameliyat Sonuçlarının Karşılaştırılması
Can Arslan, Ayşe Tuba Altuğ Demiralp, Ayşegül Mine Tüzüner
08.40 - 08.50 OP-80
Kahkaha Sonrası Gelişen Bell's Palsy: Nadir Bir Vaka Raporu
Bell's Palsy Following Laughter: Report of a Rare Case
Sadi Memiş, Mert Can
08.50 - 09.00 SS-81
Komplike Maksillofasiyal Travma Olgularında Klinik Tecrübelerimiz, Vaka Serisi
Our Clinical Experience in Complicated Maxillofacial Trauma, Case Series
Nida Geçkil, Hüseyin Can Tükel
09.00 - 09.10 SS-82
Kemik Grefti Uygulamalarında Bisfosfanatların Lokal ve Sistemik Kullanımının Kemik İyileşmesine Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi
Histopathological examination of the effects of local and systemic bisphosphonate usage in bone graft applications on bone healing
Sabit Demircan, Zerrin Çebi
09.10 - 09.20 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations III D / Oral Session III D | 01.05.2019 09:20-10:00 | SALON 2 / HALL 2
Oturum Başkanı / Moderator: Dr.Mehmet Emin Toprak
09.20 - 09.30 OP-83
Mandibulada Travma Kökenli Epidermoid Kist: Bir Olgu Sunumu
Trauma Induced Epidermoid Cyst of the Mandible: A Case Report
Selda Akkaya, Neşet Akay, Koray Onur Şanal
09.30 - 09.40 OP-84
Wharton Kanalındaki Ektopik Diş
Ectopic Tooth in Wharton Duct
Bekir Durmaz, Nedim Güneş, Aykut Çetindağ
09.40 - 09.50 OP-85
Amelablastomanın Konservatif Tedavisi: Bir Olgu Raporu
Conservative Management of an Ameloblastoma: A Case Report
Sabri Cemil İşler, Selim Aydın Gümüşdal, Cavanşir Asadov, Başak Keskin Yalçın, Cengizhan Keskin
09.50 - 10.00 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations III E / Oral Session III E | 01.05.2019 08:30-09:20 | SALON 3 / HALL 3
Oturum Başkanı / Moderator: Dr.Süleyman Bozkaya
08.30 - 08.40 OP-86
Ortodontik Tedavi Sonrası İmplant Yerleştirilmesine Bağlı Meydana Gelen Kemik Rezorpsiyonu ve Çözüm Yöntemi: Olgu Sunumu
Bone Resorption and Solution Method Due to Implant Placement After Orthodontic Treatment: Case Report
Erim Tandoğdu, Mehmet Gagari Caymaz, Lokman Onur Uyanık
08.40 - 08.50 OP-87
Tek Taraflı Temporomandibular Eklem Şikayeti Olan Hastalarda Bilateral Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
Comparison of Bilateral Magnetic Resonance Imaging Findings in Patients with Unilateral Temporomandibular Joint Complaints
Cansu Gül Koca
08.50 - 09.00 OP-88
Dental İmplant Uygulaması Öncesinde Submandibular Fossanın Konik Işınlı Tomografi (CBCT) ile Değerlendirilmesi
Evalution of Submandibular Fossa Region Using Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) Before Dental Implant Surgery
Ceylan Güzel, Çağrı Delilbaşı
09.00 - 09.10 OP-89
TME Bozukluklarında Klinik Semptomlar ile MRI Bulguları Arasındaki İlişkinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Retrospective Analysis of the Correlation Between Clinical Symptoms and MRI Findings in TMJ Disorders
Burak Cezairli, Damla Torul, Çağla Sunar
09.10 - 09.20 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations III F / Oral Session III F | 01.05.2019 09:20-10:00 | SALON 3 / HALL 3
Oturum Başkanı / Moderator: Dr.Volkan Kaplan
09.20 - 09.30 OP-90
Ortognatik cerrahi uygulanan hastalarda ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesinin preoperatif ve postoperatif olarak değerlendirilmesi
Preoperative and postoperative evaluation of oral health-related quality of life in patients undergoing orthognathic surgery
Fatih Mehmet Coşkunses, Hatice Hoşgör, Pınar Yüce
09.30 - 09.40 OP-91
Değişik tipli odontojenik kistlerin mrı bulguları pilot çalışma
MRI Findings of different types of odontogenic cysts – pilot study
Eser Çarpar, Başak Keskin Yalçın, Merva Soluk Tekkeşin, Ayşe Aralaşmak, Sırmahan Çakarer, Banu Gürkan Köseoğlu, Hülya Koçak Berberoğlu
09.40 - 09.50 OP-92
Üst üçüncü molar dişlerin çekimi sırasında oluşan maksiller tüber kırığı için risk faktörlerinin değerlendirilmesi
The evaluation of risk factors consisted of the maxillary tuberosity fracture during upper third molar extraction
Yağmur Malkoç, Gamze Şenol, Sümer Münevveroğlu
09.50 - 10.00 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations III G / Oral Session III G | 01.05.2019 08:30-09:20 | SALON 4 / HALL 4
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Esra Altunsoy
08.30 - 08.40 OP-93
Modifiye apron insizyonu ile parsiyel mandibulektomi ve rekonstrüksiyonu: Vaka Raporu
Partial mandibulectomy and reconstruction with modified apron incision: a case report
Mustafa Sancar Ataç, Özgün Yıldırım, Zeynep Fatma Zor, Ahmet Canpolat
08.40 - 08.50 OP-94
Diş Hekimlerinin Temporomandibular Eklem Bozukluklarının Tedavisi ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
General Practicing Dentists’ Knowledge Regarding the Treatment of Temporomandibular Disorders
Ayşe Özcan Küçük, Aydın Keskinrüzgar, Mahmut Koparal
08.50 - 09.00 OP-95
Mandibulanın dentijeröz kist görünümlü glandüler odontojenik kisti: Bir olgu sunumu
Glandular odontogenic cyst of the mandible mimicking a dentigerous cyst: Report of a case
Khalid Gachayev, Öznur Özalp, Göksel Şimşek Kaya, Mehmet Ali Altay, Alper Sindel
09.00 - 09.10 OP-96
İmmatür Odontoma, Nam-ı Diğer Ameloblastik Fibro-odontoma, Güncel Sınıflandırma ve bir Vaka Sunumu
Developing Odontoma, alias Ameloblastic Fibro-odontoma, Updated Classification and a Case Presentation
Necip Fazıl Erdem, Zeynep Gümüşer
09.10 - 09.20 TARTIŞMA / DISCUSSION


.
.
.
Oral Presentations III H / Oral Session III H | 01.05.2019 09:20-10:00 | SALON 4 / HALL 4
Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Fatih Taşkesen
09.20 - 09.30 OP-97
Lokal bifosfonat uygulamalarının dental implant osseointegrasyonuna etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effects of local bisphosphonate applications on dental implant osseointegration
Sinan Yasin Ertem
09.30 - 09.40 OP-98
Ratlarda Mental Sinir Hasarının Tedavisinde Farklı Santrifüj Değerleri İle Elde Edilen Trombositten Zengin Fibrinin (PRF) Etkilerinin Histolojik Olarak İncelenmesi
Histological Evaluation of the Effects of Platelet-Rich Fibrin (PRF) Obtained by Different Centrifugation Protocols on the Treatment of Mental Nerve Injury in Rats
Bayram Fatih Efeoğlu, Nihat Laçin, Nergiz Yılmaz
09.40 - 09.50 TARTIŞMA / DISCUSSION
  
  • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi - Merit Park Otel | Girne - 28 Nisan - 02 Mayıs 2019
  • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi - Merit Park Otel | Girne - 28 Nisan - 02 Mayıs 2019
  • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi - Merit Park Otel | Girne - 28 Nisan - 02 Mayıs 2019