Konuşmacılar

 

KONUŞMACILAR

Dr. Ashraf Messiha

Artroplasti ve TME replasmanı, TME cerrahisinde komplikasyonların yönetimi


Dr. Ayşegül M. Tüzüner

Dudak damak yarıklarının tedavisi ve klinik bakış açım


Dr. Bahadır Kan

Zigomatik implant terapisinde farklı tedavi konseptleri


Dr. Burak Çankaya

Ototransplantasyon

Dr. Cansu Alpaslan

Temporomandibuler düzensizliklerin tedavisi için intraartiküler injeksiyonlar


Dr. Chingiz Rahimov

Rekonstrüktif Kraniofasiyal Cerrahide Artmış Gerçeklik: Güncel Gelişmeler ve Beklentiler


Dr. Çağrı Delilbaşı

Ortognatik cerrahide anatomik varyasyonlar ve komplikasyonlar


Dr. Erol Cansız

Maksillofasiyal cerrahi pratiğinde iliak kemik augmentasyonu kullanımı


Dr. Hanefi Kurt

Temporomandibuler düzensizliklerde splint tedavisinde yeni ufuklar


Dr. Helen Witherow

Fasiyal gençleştirme ve ortognatik cerrahinin rolü


Dr. Jahrad Haq

Maksillofasiyal travma ve deformite tedavisinde sanal cerrahi planlamanın güncel kullanımı


Dr. Muzaffer Çelik

Estetik fasiyal iskeletsel cerrahi


Dr. Rahul Jayaram

Ameloblastom: Kanıta dayalı tedavi


Dr. Sabri Cemil İşler

Immediyat implant protokollerinde CAD-CAM kullanımı


Dr. Sateesh Prabhu

Topic 1: Baş boyun cerrahisinde rekonstrüksiyon tercihi

Topic 2: Primer tümör rezeksiyonu ve temiz marjinlerin eldesi İpuçları ve püf noktaları


Dr. Siegfried Jaenicke

Yüz iskeletine cerrahi yaklaşımlar ve rijit fiksasyon yönünden kraniofasiyal travma tedavisi


Dr. Sina Uçkan

Saatin tersine rotasyonla dentofasiyal deformite düzeltilmesi: paradigma kayması mı, geçen bir moda mı?


Dr. S. M. Balaji

Topic 1: Fasiyal asimetri için simultane maksiller ve mandibuler internal distraksiyon

Topic 2: Kraniofasiyal kleftler ve hipertelorizm tedavisi


Dr. Tolga Şitilci

Medikal-acil olgularda tedavi


Dr. Ufuk Tatlı

Temporomandibuler eklemin internal düzensizliklerinin tedavisinde diskektomi ve dermis-yağ doku grefti uygulaması


Dr. Ümit Ertaş

Trans-arteryal Görüntü ve Embolizasyon Destekli Maksillofasyal Cerrahi


Dr. Aakshay Gulati

Baş boyunda perforatör flep rekonstrükisyonu


Dr. Yusuf Emes

Temporomandibuler düzensizliklerin teşhisi ve tedavisi


Dr. Mehmet Kürkçü

Okyanusu geçmek. St Lucia' ya uzun bir yol


Dr. Firdevs Şenel

Oral ve maksillofasiyal cerrahi de Genel anestezi hastalarında perioperatif değerlendirme ve bakım


Dr. Cansu Alpaslan
(Türkiye)

Dr. Erol Cansız
(Türkiye)

Dr. Burak Çankaya
(Türkiye)

Dr. Muzaffer Çelik
(Türkiye)

Dr. Yusuf Emes
(Türkiye)

Dr. Ümit Ertaş
(Türkiye)

Dr. Jahrad Haq
(İngiltere)

Dr. Sabri Cemil İşler
(Türkiye)

Dr. Siegfried Jaenicke
(Almanya)

Dr. Rahul Jayaram
(İngiltere)

Dr. Bahadır Kan
(Türkiye)

Dr. Hanefi Kurt
(Türkiye)

Dr. Mehmet Kürkçü
(Türkiye)

Dr. Ashraf Messiha
(İngiltere)

Dr. Chingiz Rahimov
(Azerbaycan)

Dr. Firdevs Şenel
(Türkiye)
Dr. Tolga Şitilci
(Türkiye)
Dr. Ufuk Tatlı
(Türkiye)
Dr. Ayşegül M. Tüzüner
(Türkiye)
Dr. Sina Uçkan
(Türkiye)
Dr. Helen Witherow
(İngiltere)


  
  • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi - Merit Park Otel | Girne - 28 Nisan - 02 Mayıs 2019
  • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi - Merit Park Otel | Girne - 28 Nisan - 02 Mayıs 2019
  • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi - Merit Park Otel | Girne - 28 Nisan - 02 Mayıs 2019